(se också personlig utveckling)

Bambarabam anordnar kurser/work shops i afrikansk dans, sång och rytminstrument. Undervisningen vänder sig till alla kategorier av människor.

Dans och rörelse är, och har alltid varit, ett naturligt uttryck hos olika kulturer världen över.
Människan har i alla tider dansat för att uttrycka sina känslor, men också för att på ett naturligt sätt umgås med varandra. Dansandet är det som gör musiken synlig.

Den afrikanska dansen är opretentiös och lätt att ta till sig. Den bygger på förutbestämda steg, men också på varje dansares individuella uttryck i ett samspel med trumslagaren. Trumslagaren följer dansaren olika rörelser, men dansaren lyssnar också till trumslagarens signaler och olika nyanser i spelandet.

En bra danslärare leker fram de olika stegen och det finns stort utrymme för varje elevs olika sätt att röra sig.

Det är väl känt att afrikansk dans skapar kraft, glädje, reducerar stress och spänningar. Dansen skapar balans både fysiskt och psykiskt. Dessutom är det en rolig form av motion som kan utövas av alla åldrar, gärna tillsammans.

Bambarabam vill verka för att bevara den ursprungliga formen i dansen varför vi om möjligt arbetar med infödda lärare som är väl förtrogen med den afrikanska traditionen. Undervisningen syftar till att eleverna skall förstå bakgrunden till danserna och varför de dansas. På detta sätt kan man lättare hitta ett eget förhållningssätt till sina egna rörelser. Förutom dans och rytm sjungs det mycket på våra kurser då sången av tradition är en naturlig del av dansen.

Bambarabam kurser/work shop
 
punkt

Afrikansk dans och sång (vuxna)

punkt

Afrikansk dans och sång (barn)

punkt

Afrikansk dans och sång (pensionär)

punkt

Djembe (afrikansk trumma)

punkt

Blandad kurs/work shop i dans och trummor

punkt

Rytmikkurs (där barn/vuxna bygger sina egna instrument)

punkt

Afrikansk musik (vi spelar och talar om musik och olika afrikanska instrument)