Afrikansk dans och trumundervisning för skolor och daghem

Bambarabam arbetar regelbundet med barn i alla åldrar, både med kortare möten och längre uppdrag.

Respekt för varje elevs individualitet sätts i fokus. Vi arbetar mot att genom musiken/dansen stärka självförtroendet hos varje barn och att eleverna skall hjälpa och undervisa varandra.

Uppvisning
Ett kortare uppträdande av 1-4 personer som iklädda färgstarka afrikanska kläder och masker framför en eller flera danser. Uppvisningen accompanieras av bandspelare eller levande musik (läs trumslagare)

Lektion
1 eller 2 personer kommer till barngruppen med trummor och/eller andra afrikanska instrument. Vi dansar och musicerar med barnen under ca 45 minuter.

Rytm och byggverkstad
Vi samlar barnen i en uppstart där vi talar om Afrika, sjunger afrikanska sånger och kanske berättar en saga anpassad till den speciella barngruppen. Barnen bygger sedan tillsammans med oss olika rytminstrument av material de i förväg har tagit med sig hemifrån. Som avslutning dansar spelar vi med de nya instrumenten.

Musik och rytmundervisning
Lärare från Bambarabam kan åta sig musiklärareuppdrag med djembe, (afrikansk trumma) sång och dans som specialitéer. Trummandet ger eleven en naturlig närvara och fokus som blir till en välbehövlig vila från det intellektuella lärandet i skolsalarna. Samspelet med de andra barnen blir märkbart och man får också i trummandet möjlighet att ge utlopp för olika rörelsebehov och känslouttryck som inte alltid kan tas tillvara i en vanlig undervisning.

Förutom det ovan nämnda upplever vi att barnen får en naturlig samhörighet med våra afrikanska lärare. Detta innebär förhoppningsvis en tolerans och ökad nyfikenhet för andra kulturer. Vi har funnit att denna typ av undervisning är uppskattat av alla typer av elever och åldrar. Särskilt vill vi rekommendera detta till barn med funktionshinder eller svårigheter att koncentrera sig i längre perioder.

 


Den afrikanska mobilen