Bambarabam arbetar med afrikansk dans som i symbios med andra terapiformer används som redskap i personlig utveckling.

Dans och rörelseterapi
Det sätt att röra dig avslöjar personligheten. Du har omedvetet lärt dig att i rörelsen uttrycka vissa saker och också dölja vissa. I dansen integreras det känslomässiga, sociala, kognitiva med det fysiska hos dansaren – man blir kroppsmedveten. Rörelser används för att tala när orden inte finns eller räcker till. Det skapas ett eget språk som kan uttrycka det man inte kan eller vill berätta. Orden är verkningslösa, men i dansen blir det tydligare vad man behöver uttrycka och arbeta med för att bli den fria och kreativa individ som man är född att vara. Dansen varvas med samtal.

Denna terapiform passar alla åldergrupper och kan användas i behandlingar av somatiska och psykiatriska diagnoser men även för undervisning i förebyggande syfte.

Om intresse finns, kontakta Bambarabam för vidare kontakt med terapeuter.