En afton på afrikanskt vis…….

Detta är kvällen där vi förflyttar oss till de varmare breddgraderna, till vimmel, smakupplevelser, överraskningar och annorlunda möten. Festrummet är fyllt av ljud och dofter och dekorerad att likna en marknadsplats någonstans i en afrikansk by, söder om Sahara. Maten är hemlagad med recept av inhemska kokerskor som även övervakar servering och gäster.

Under kvällen blir ni tilldelade egna ”familjer” som skall hjälpa er och ledsaga er genom kvällen. Ni sitter gruppvis med en eller flera värdar vid varje bord. Tillsammans med honom/henne och dina andra bordsgrannar blir du varse olika överraskningar och uppgifter som under kvällen skall lösas individuellt eller tillsammans med varandra.

För ordningens skull leds kvällen av en toastmaster. I övrig är det den afrikanska, spontana andan som får styra kvällen. Enligt sedvänja blandar vi ätandet med sång och dans, musik och glädje. Vid behov kryddar vi programmet med olika artistuppträdanden.

Kvällens genomgående tema är delaktighet och gemenskap.

 


Underhållning

Afrikans Afton

Mind Opener

Konferenshappening

Ballet les Ledningsgrupp